1


array('pl', 'en', 'de'),

// przykład
'zmien_jezyk' => array('Zmiana Języka', 'Change Language', 'Sprache ändern'),

//'nazwa' => array('pl', 'en', 'de'),//
);
return $jezyk[$zm][$j];

};
?>

Kontrolka: '; echo 'Aktualny Język: '.substr($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'],0,2).''; echo '
'; if (isset($_COOKIE['lang'])) {echo 'Od: '.$_COOKIE['lang'].'
';}; ?>

Dołącz do naszego newsletter!