REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ PLECAK FACEBOOK

KONKURS – WYGRAJ PLECAK !!!

Ogłaszamy wielki wakacyjny konkurs!

Co trzeba zrobić? To proste!

1. Wystarczy napisać w komentarzu pod postem DLACZEGO CHCESZ OTRZYMAĆ NAGRODĘ?

2. Będzie nam bardzo miło jeśli POLUBISZ NASZĄ STRONĘ , UDOSTĘPNISZ nasz post  i ZAPROSISZ DO ZABAWY min 1 znajomego.
4. To WSZYSTKO!

Gotowi na przygodę? Do dzieła!
Czas trwania konkursu 10.08.2018  - 17.08.2018
Wyniki ogłosimy w Poniedziałek  20.08.2018r.

Czekamy na Wasze kreatywne pomysły!

Spośród zebranych komentarzy, wybierzemy najciekawszy, który nagrodzimy wybranym przez zwycięzcę  plecakiem z zamieszczonego w poście zdjęcia!

O wygranej poinformujemy w wiadomości prywatnej.

Plecak zostanie wysłany za Free na terenie Polski !!!

Regulamin Konkursu:

Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem profilu brandshoponline.pl na Facebooku

2. Nazwa konkursu: „KONKURS – WYGRAJ PLECAK”.

3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.

Przedmiot konkursu

1. Zadaniem Uczestników jest napisanie w komentarzu pod postem konkursowym DLACZEGO CHCESZ OTRZYMAĆ NAGRODĘ?

2. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1. ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Konkurs nie jest organizowany i wspierany przez portal Facebook

5. Organizatorem konkursu jest firma BRAND SHOP z siedzibą w Radlinie (44-310), ul. Rymera 56, kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: sales@brandshoponline.pl

6. Fundatorem nagród jest BRAND SHOP z siedzibą w Radlinie (44-310), ul. Rymera 56 (Fundator)

Zadanie konkursowe

1. Konkurs jest skierowany do Fanów profilu brandshoponline.pl na Facebooku.

2. Zadaniem Fanów jest napisanie w komentarzu pod postem konkursowym DLACZEGO CHCESZ OTRZYMAĆ NAGRODĘ?

3. Każdy z uczestników Konkursu może dodać jeden komentarz konkursowy

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze
najciekawszy komentarz, zamieszczony pod postem konkursowym na profilu brandshoponline.pl na Facebooku.

Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 10.08.2018 r. do 17.08.2018 r
2. Oficjalne ogłoszenie wyników 20.08.2018 r.

Uczestnicy

1. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia.

2. W konkursie mogą brać udział jedynie indywidualni Uczestnicy, z wykluczeniem prac zbiorowych.

Komisja konkursowa

1. O wyborze zwycięzców zadecyduje Komisja Konkursowa, która wybierze: najciekawszy, najbardziej kreatywny komentarz. W skład komisji wejdą dwaj przedstawiciele Organizatora.

Nagrody

1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

2. Nagrodą jest PLECAK. Ilość dostępnych nagród 1 sztuka.

Prawa autorskie

1. Komentarz do pracy konkursowej przesłanej przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.

2. Komentarz do pracy konkursowej oraz sama praca konkursowa przesłane przez Uczestnika Konkursu, nie mogą zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.

3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.

4. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie.

Dane osobowe

1. Wzięcie udziału w konkursie poprzez dodanie komentarza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz dostarczenia i realizacji nagrody, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

2. Administratorem danych osobowych firma BRAND SHOP z siedzibą w Radlinie

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane RODO.

4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne i wymagane do wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody.

6. Każdy Uczestnik Konkursu ma możliwość usunięcia danych osobowych z bazy Organizatora. W tym celu należy napisać prośbę na adres sales@brandshoponline.pl

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu brandshoponline.pl na Facebooku. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na serwisie Facebook.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

3. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci komentarzy pod wpisami konkursowymi bądź w oddzielnych postach konkursowych.

4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Dołącz do naszego newsletter!

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów